Oferta

Usprawnianie w przypadku:

 • zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego
 • zaburzenia napięcia mięśni
 • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego
 • asymetrii posturalnych,
 • mózgowego porażenia dziecięcego,
 • przepuklin oponowo – rdzeniowych,
 • uszkodzenia splotów ramiennych,
 • schorzeń ortopedycznych;
 • wad postawy,
 • kręczu szyi,
 • zespołu Downa

i innych.